Bilder från studion

Dockor

Outi Andersson målar fat

Keramik